Hejlskov & Vejes pædagogikpod

Hejlskov & Vejes pædagogikpod header image 1

Podcast nr. 21

Denne gang taler Bo og Hanne om regeringens oplæg til drøftelser forud for ny lovgivning på bl.a. anbringelsesområdet. Undervejs tager Bo og Hanne afsæt i socialministeriets fakta-ark ”Barnet først”, som drøftes i lyset af konventioner, forskning samt etik- og moralbegreber. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at både Bo og Hanne er bekymrede over udspillet.   

Podcast nr. 20

Denne gang taler Bo og Hanne om faglighedens, etikkens og arbejdsmiljøets betydning mht. undgå 'compassion fatigue', på baggrund af et et interview, som Hanne har lavet med Paw Koch. Paw er forstander på Horisonten STU og Botilbud, hvor man arbejder med afstemt og autonomistøttende pædagogik. 

Podcast nr. 19

Bo og Hanne taler om at blive opmærksomme på vores sprogbrug - både generelt og i arbejdet: Hvordan omtaler vi andre mennesker mest respektfuldt - og hvorfor udvikler fag-termer sig over tid? 

Podcast nr. 18

Denne gang taler Hanne med Lisa Levin, der er skoleleder på Hospitalsskolen tilhørende BUC; Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, i Glostrup. Hvordan foregår undervisning under indlæggelser og hvad sker der bagefter - og er der nogle ting, vi kunne blive bedre til i overgangene mellem kommuner og regionerne?

Podcast nr. 17

Denne gang taler Bo og Hanne om skolevægring hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser, på baggrund af et et interview, som Hanne har lavet med specialpædagogisk konsulent Anja Engel. Anja er en af Danmarks skarpeste eksperter på området. 

Podcast nr. 16

Bo og Hanne taler om hvordan vi påvirkes over tid, når vi arbejder med afstemt pædagogik og low arousal. Hvad er det der ændrer sig - og er der mon håb for, at næsten alle kan lære at arbejde afstemt?

Podcast nr. 15

Bo og Hanne taler om autonomistøtte, selvbestemmelse og frivillighed kontra pres, lydighedskrav og kontrol - og om pres i nogle tilfælde kan anvendes i det autonomistøttende arbejde?  

Podcast nr. 14

Bo og Hanne taler om corona-situationen, hvor mange af os er sendt hjem. Hvad kan vi tænke og gøre derhjemme omkring børnene, undervisningen og hverdagen - og hvad skal vi også huske at gøre for os selv. 

Podcast nr. 13

Bo og Hanne taler om forandrings-værktøjskassen; hvilke redskaber kan vi bruge når vi støtter, træner og evt. behandler - og hvilke rum ligger de forskellige værktøjer i? 

Podcast nr. 12 - særafsnit

Vi har sendt Bo på ferie og Hanne taler i dette afsnit med lektor emeritus Morten Ejrnæs om begrebet 'social arv’. Morten har forsket indenfor området i over 20 år og mener, at det er på tide at vi lægger myten om social arv i graven.